زیر انداز بازی کودک

تولید زیرانداز بازی کودک با مشخصات زیر

001-weight

نرم و سبک

002-3d-printing-measure

در ابعاد ۱۶۰x۲۰۰ سانتی‌متر

002-water-resistant

قابلیت تاخیر در نفوذ و جذب مایعات

008-measuring-tape

قابلیت تولید در اندازه های سفارشی

003-paint-palette

قابلیت چاپ طرح سفارشی

BUY NOW